3MF Producties

Massastudies

Een massastudie is nog geen definitief ontwerp, maar geeft wel een beeld van de ruimtelijke- en visuele gevolgen voor een locatie.

De studie geeft vooral de ruimtelijke en visuele gevolgen weer voor een locatie, zonder dat er al op detailniveau een ontwerp wordt gemaakt.