Massastudies

Een massastudie is nog geen definitief ontwerp, maar geeft wel een beeld van de ruimtelijke- en visuele gevolgen voor een locatie.

De studie geeft vooral de ruimtelijke en visuele gevolgen weer voor een locatie, zonder dat er al op detailniveau een ontwerp wordt gemaakt.

 

Massastudie in Westzaan

Massastudie in Westzaan